Séance 1 : Introduction

Objectifs d’apprentissage: Fonctions essentielles d’une CRF.
Durée: environ 5 minutes
Préalables: Séance 0: Comment se servir du cours

Séance 0 : Comment se servir du cours

Objectifs d’apprentissage: Introduction - Comment se servir du cours
Durée: environ 3 minutes
Prérequis: Aucun

NEW job vacancy: Head of Programs ICAR, Basel

The Basel Institute on Governance’s International Centre for Asset Recovery (ICAR) is looking for an international professional with substantial experience in program management in the context of development cooperation and technical assistance in anti-corruption and asset recovery or a closely related field. This is a new position created to support the management, coordination, focused implementation and monitoring of ICAR’s increasingly complex portfolio of technical assistance programs,and to accompany the continuous growth and mevolution of ICAR’s portfolio of activities.

NEW job vacancy: Senior Legal Specialist ICAR, Basel

The Basel Institute on Governance’s International Centre for Asset Recovery (ICAR) is looking for an experienced lawyer and asset recovery professional with substantial experience in prosecuting international corruption and money laundering cases with a view to confiscating proceeds of crime, in overseeing related investigations, and with hands-on experience in international judicial cooperation and other forms of international cooperation in criminal matters. In-depth understanding of alternative (non-criminal) asset recovery routes is critical.

Mācību stunda nr. 15: Izplatīšana

Mācību stundas mērķi: Ziņojumu saņēmēji, atsauksmju saņemšana par ziņojumiem, lietas iesniegšana
Ilgums: aptuveni 10 minūtes.
Priekšnoteikumi: Rakstiski un vizuāli ziņojumi

Mācību stunda nr. 14: Vizuālie ziņojumi

Mācību stundas mērķi: Informācijas vizuāla pasniegšana palīdz precizēt datus, kas raksturo vairākas attiecības un saistības starp personām, organizācijām un/vai citām vienībām. Diagramma palīdzēs jums noteikt nepilnības informācijā, atrast pavedienus un grafiski attēlot lietu.
Ilgums: aptuveni 20 minūtes.
Priekšnoteikumi: Mācību stunda nr. 13: Ziņošana

Mācību stunda nr. 13: Rakstisks ziņojums

Mācību stundas mērķi: Šīs mācību stundas mērķis ir sniegt analītiķim nepieciešamos rīkus, lai tas efektīvi varētu pasniegt izlūkdatu rezultātus. Mācību stundas par ziņojumu sniegšanu pirmajā daļā dalībnieki apgūst to, kā pasniegt analīzes rezultātus rakstiskā ziņojumā.
Ilgums: aptuveni 20 minūtes.
Priekšnoteikumi: 4. modulis: Novērtēšana, salīdzināšana, analīze

Mācību stunda nr. 12: Analīze

Mācību stundas mērķi: Apgūt to, ka laba izpratne par tiktāl apkopto informāciju kalpo par pamatu informācijas nepilnību noteikšanā un tās analīzē. Tādu priekšnoteikumu izveidošana, kas noved pie secinājuma. Tāda pamatojuma izveidošana, kas atbalsta jūsu secinājumu.
Ilgums: aptuveni 35 minūtes.
Priekšnoteikumi: Mācību stunda nr. 11, Informācijas salīdzināšana

Mācību stunda nr. 11: Salīdzināšana

Mācību stundas mērķi: Apkopotās informācijas sagatavošana –, saistību un informācijas nepilnību noteikšana, informācijas pieejamības nodrošināšana
Ilgums: aptuveni 20 minūtes.
Priekšnoteikumi: Informācijas apkopošana un novērtēšana

Pages

Subscribe to index.baselgovernance.org RSS