Séance 3 : Évaluation des risques contenus dans les DOS

Objectifs d’apprentissage: Pourquoi évaluer les risques soulevés dans les DOS. La matrice des risques. Évaluer les risques contenus dans les DOS. Indicateurs d’activités à risque élevé.
Durée: environ 20 minutes
Préalables: Vous devez connaître les fonctions de base d’une CRF et les différences entre l’information et le renseignement.

Séance 2 : Information, renseignement et cycle du renseignement

Objectifs d’apprentissage: Différencier l’information du renseignement. Introduction au cycle du renseignement
Durée: environ 15 minutes
Préalables: Vous devriez jeter un coup d’œil à la séance d’introduction pour connaître les fonctions de base des CRF

Séance 1 : Introduction

Objectifs d’apprentissage: Fonctions essentielles d’une CRF.
Durée: environ 5 minutes
Préalables: Séance 0: Comment se servir du cours

Séance 0 : Comment se servir du cours

Objectifs d’apprentissage: Introduction - Comment se servir du cours
Durée: environ 3 minutes
Prérequis: Aucun

NEW job vacancy: Head of Programs ICAR, Basel

The Basel Institute on Governance’s International Centre for Asset Recovery (ICAR) is looking for an international professional with substantial experience in program management in the context of development cooperation and technical assistance in anti-corruption and asset recovery or a closely related field. This is a new position created to support the management, coordination, focused implementation and monitoring of ICAR’s increasingly complex portfolio of technical assistance programs,and to accompany the continuous growth and mevolution of ICAR’s portfolio of activities.

NEW job vacancy: Senior Legal Specialist ICAR, Basel

The Basel Institute on Governance’s International Centre for Asset Recovery (ICAR) is looking for an experienced lawyer and asset recovery professional with substantial experience in prosecuting international corruption and money laundering cases with a view to confiscating proceeds of crime, in overseeing related investigations, and with hands-on experience in international judicial cooperation and other forms of international cooperation in criminal matters. In-depth understanding of alternative (non-criminal) asset recovery routes is critical.

Mācību stunda nr. 15: Izplatīšana

Mācību stundas mērķi: Ziņojumu saņēmēji, atsauksmju saņemšana par ziņojumiem, lietas iesniegšana
Ilgums: aptuveni 10 minūtes.
Priekšnoteikumi: Rakstiski un vizuāli ziņojumi

Mācību stunda nr. 14: Vizuālie ziņojumi

Mācību stundas mērķi: Informācijas vizuāla pasniegšana palīdz precizēt datus, kas raksturo vairākas attiecības un saistības starp personām, organizācijām un/vai citām vienībām. Diagramma palīdzēs jums noteikt nepilnības informācijā, atrast pavedienus un grafiski attēlot lietu.
Ilgums: aptuveni 20 minūtes.
Priekšnoteikumi: Mācību stunda nr. 13: Ziņošana

Mācību stunda nr. 13: Rakstisks ziņojums

Mācību stundas mērķi: Šīs mācību stundas mērķis ir sniegt analītiķim nepieciešamos rīkus, lai tas efektīvi varētu pasniegt izlūkdatu rezultātus. Mācību stundas par ziņojumu sniegšanu pirmajā daļā dalībnieki apgūst to, kā pasniegt analīzes rezultātus rakstiskā ziņojumā.
Ilgums: aptuveni 20 minūtes.
Priekšnoteikumi: 4. modulis: Novērtēšana, salīdzināšana, analīze

Pages

Subscribe to index.baselgovernance.org RSS